O mnie

Nazywam się Apolonia Zubowska. Jestem magistrem psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie (filia we Wrocławiu) o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyłam także studia podyplomowe z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Obecnie jestem w trakcie dwustopniowych, czteroletnich studiów obejmujących szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam I stopień, otrzymując uprawnienia i kwalifikacje psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

Jeszcze w czasie studiów rozpoczęłam drogę zawodową. Odbyłam staż w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu, w którym prowadziłam diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną i grupową, profilaktykę i edukację zdrowia. Doświadczenie zdobywałam również pracując w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu na Oddziałach Neurochirugii, Chirurgii Transplantacyjnej, Anastezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych, na których zajmowałam się diagnozą psychologiczną, terapią krótko- i długoterminową, działaniami interwencyjnymi u pacjentów po stracie, wypadkach komunikacyjnych oraz u pacjentów paliatywnych.

Od 2019 r. pracuję na stanowisku psychologa i psychoterapeuty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie. Prowadzę również prywatny Gabinet Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej „Elementy”, w którym przyjmuję młodzież oraz dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Wiedzę i kwalifikacje poszerzam uczestnicząc w międzynarodowych szkoleniach oraz konferencjach naukowych.