O mnie

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia przygotowującego do procesu certyfikacji. Ukończyłam pięcioletnie jednolite studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (filia we Wrocławiu). Podczas pisania pracy magisterskiej miałam przyjemność współpracować z zespołem badawczym pod kierunkiem prof. Ewy Pisuli. Wyniki, które uzyskałam, posłużyły do stworzenia polskiej adaptacji amerykańskiej baterii diagnostycznej ASRS. Obecnie jest ona wykorzystywana w poradniach specjalistycznych na terenie naszego kraju do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam także studia podyplomowe z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Obecnie przygotowuje się do otrzymania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Jestem na czwartym roku dwustopniowych, czteroletnich studiów obejmujących szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (filia w Katowicach). Ukończyłam I stopień z wynikiem celującym i zdobyłam uprawnienia i kwalifikacje psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

Jeszcze w czasie studiów rozpoczęłam swoją drogę zawodową. Odbyłam staż w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu, w którym prowadziłam diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną i grupową, profilaktykę i edukację zdrowia. Po ukończeniu studiów magisterskich zdobywałam doświadczenie, jako psycholog, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu na Oddziałach Neurochirurgii, Chirurgii Transplantacyjnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych. Zajmowałam się tam diagnozą psychologiczną w celu weryfikacji braku psychologicznych przeciwwskazań do różnego rodzaju zabiegów chirurgicznych oraz transplantacyjnych, terapią krótko- i długoterminową, działaniami interwencyjnymi u pacjentów po stracie, wypadkach komunikacyjnych oraz u pacjentów paliatywnych.

Pracowałam również na stanowisku psychologa i psychoterapeuty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Oleszycach zajmowałam się diagnozą psychologiczną oraz terapią indywidualną. Obecnie prowadzę prywatny Gabinet Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Elementy, w którym przyjmuję młodzież oraz dorosłych.

Prowadząc gabinet “Elementy” dbam o jakość świadczonych usług. W swojej pracy zawsze opieram się na sprawdzonych naukowo, najbardziej rekomendowanych, zalecanych i aktualnych metodach pracy z pacjentem według NICE (Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej) oraz APA (Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne). Z powodu dużego zapotrzebowania wśród klientów współpracuję z gronem specjalistów spoza naszego regionu, którzy dbają o jakość swoich usług oraz etyczne standardy prowadzonej przez siebie działalności psychoterapeutycznej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów CBT oraz czerpiąc wsparcie z superwizji koleżeńskiej wśród psychoterapeutów CBT. Wiedzę i kwalifikacje poszerzam w ramach staży zawodowych w ośrodkach psychoterapeutycznych, uczestnicząc w międzynarodowych szkoleniach oraz konferencjach naukowych.